گروه درسی پایه ی پنجم ابتدایی سمیرم

نسیم

http://zibasaz.persiangig.com/pic/bism/8.gif

 

خوش آمدید:

به وبلاگ آموزشی گروه درسی پایه پنجم ابتدایی  شهرستان سمیرم خوش آمدید

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 16:11  توسط سر گروه درسی  | 

اموزش درس فارسی دوره ابتدایی به روش های نوین تدریس

 روش های نوین در تدریس   فارسی دوره ابتدایی

 چکیده :

 یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی است.

  پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است .

  معلم بایدباروشهای مختلف تدریس آشنا باشد و باید بدانددر کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده نماید. آنچه دراین مقاله خواهد آمد، نگاهی است کوتاه و گذرا به روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی ونقد آن سخن به میان خواهد آمد .سپس نتیجه گیری بعمل آمده ودر پایان پیشنهاداتی ارائه می شود .

 واژگان کلیدی :  روش تدریس  - ادبیات – زبان – زبان فارسی – تدریس

 مقدمه :

زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های غنی و کهن دنیا و زبان دوم اسلام، به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های خود، در ردیف زبان‌های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی برای انتقال مفاهیم دوستی و معاونی بلند برخوردار است. زبان فارسی امروز بی‌گمان در ایجاد پیوند دوستی ملل هم جوار و سایر ملت‌ها در تحقق و شکل‌گیری طرح گفت وگوی ملت‌ها و تمدن‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند، و بیش از پیش توانسته است توجه جهانیان را به خود جلب کند و آنها را به اندیشیدن در ایجاد روابط و پیوندهای دوستی با این زبان تشویق کرده است. زبان فارسی که عهده‌دار برقراری ارتباط بین ملل مختلف دنیا شده ، به همین سبب در پیشرفت فرهنگی و هنری در زبان‌های سایر ملل و کشورها تأثیرگذار بوده است.پس اگر از جنبه‌های فرهنگی، ادبی، علمی، و تمدن‌های کهن جهانی به این قضیه بنگریم، ضرورت آموزش زبان وادبیات فارسی محسوس می‌گردد.

 

هدف های کلی برنامه ی اموزشی زبان فارسی در دوره ی ابتدایی

 

حیطه شناختی    1-اشنا یی  مختصربا زبان فارسی معیار2-گستر ش حوزه ی نمادها  و معا نی3-اشنا یی با گفتار ونوشتار و درک تفاوت ان  ها4-اشنایی مختصر با جلوهای هنری زبان5-اشنایی با مسائل اعتقادی اجتماعی.سیاسی.ملی علمی و هنری در قالب زبان

 حیطه ی عاطفی     الف) ایجاد پرورش وتقویت علا قه ونگرش مثبت نسبت به:- مبانی اعتقادی.فرهنگی وملی کشور

 -بیان احساسا ت .وعواطف وافکار در قالب گفتا ر ونوشتار-جنبه های زیبایی سخن وتحسین ان-مطا لعه

 ب)تلطیف احساسات وعواطف

 بحث : روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی

 استفاده از روش تدریس  فعال وهمگام با روزروش های تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد .هدف از این مقاله آشنایی معلمان با روشهای نوین تدریس زبان وادبیات فارسی واستفاده آنها در کلاس وغنا بخشیدن به محتوای دروس وحرفه ای با ر آوردن معلمان وخدمت به اعتلای کیفیت آموزش وپرورش میهن عزیز اسلامی میباشد .برای اطلاعات بیشتر به کتابهای الگوهای تدریس 2000وآموزش راههای یادگیری و... مراجعه شود .

 1- یادگیری از طریق همیاری

 معلمان بایدبه دانش آموزان فرصت دهند  تا به صورت گروهی و از طریق همیاری به یادگیری اقدام کنند .یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی است که در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند و به فعالیت می پردازند.

 هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تکرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد که یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم کار موفق شوند.  سینر گوژی برای آموزش یادگیری از طریق همیاری چهار روش را ارائه می دهد :

  الف ) طرح کارایی گروه ب) طرح تدریس اعضای گروه ج)طرح قضاوت عملکرد ث)طرح روشن سازی طرز تلقی 

 مراحل اجرای الگو همیاری
1- ابتدا کروه ها شکل می گیرند. گروه های ناهمگن که دارای اطلاعات و توانایی های مختلف، گوناگون و متنوع هستند، مؤثرتر خواهند بود. در یادگیری از طریق همیاری، تفاوت افراد گروه باعث کارآمدشدن یادگیری می شود. پس از تشکیل گروه ها معلم به کمک دانش آموزان قوانینی را تدوین می کنند مثلا گروه های ختلف نمی توانند با همدیگر صحبت کنند.
2-این مرحله معلم حدود 15 دقیقه درباره ی هدف های مهم درس، انتظاراتی که از دانش آموزان در پایان جلسه وجود دارد و مطالب اصلی درس که نیاز به توضیح دارد صحبت می کند.

 3- در مرحله ی سوم به دانش آموزان فرصت داده می شود که در یک زمان مشخص روی مطالب و یا فعالیت هایی که در اختیار آنها گذاشته شده در گروه های خود تمرین و کار کنند. معلم با حضور در گروه ها ضمن ارزشیابی راهنمایی های لازم را انجام می دهد.
 4-این مرحله نتایج کار گروه ها به نمایش گذاشته خواهد شد. برای نمایش کار گروه ها روش های مختلفی وجود دارد مثلا" هر گروه نتایج کار خود را روی یک برگه یا مقوا به صورت نوشته، نمودار یا نقاشی به تصویر درآورده و این برگه ها روی تابلو یا دیوار کلاس نصب شده و در معرض دید و نقادی سایر گروه ها قرار گیرد

 5- در آخرین مرحله که مرحله ی ارزشیابی است معلم کار گروه ها را مورد ارزشیابی قرار می دهد. برای ارزشیابی می توان از گروه ها کمک گرفت و با کمک گروه ها معیارهایی برای ارزشیابی تدوین نمود و براساس این معیارها حتی خود گروه ها می توانند به ارزشیابی از کار خود (خودارزشیابی) بپردازند. 

 2- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش )

 در این شیوه دو یا چند دانش آموز موضوعی را به صورت نمایشنامه اجرا می کنند .این شیوه ی تدریس ،نیاز به مهارت های خاص بازیگری ندارد؛ بلکه معلم می تواند بنا به محتوای آموزشی مورد نظر، به ضرورت از آن استفاده کند .از ویژ گی های مهم شیوه ی ایفای نقش این است که زبان آموزان با نمایش وبازیگران آن ،ارتباط عاطفی برقرارمی کنند وبا هیجان، مراحل نمایش را مشاهده می کنند .به این طریق، دقت ،تمرکز حواس وتوجه به مطالب افزایش می یابد ویادگیری بهتر وموثرتر انجام می گیرد .هم چنین این شیوه برای مقابله با کم رویی وخجالتی بودن برخی زبان آموزان که در کار زبان آموزی مشارکت کم تری دارند، بسیار مفید است .

 3-شیوه ی بحث گروهی

 این شیوه  که اساسا یک شیوه ی تدریس شاگرد محور است ، برای سطوح بالاتر از سطح پایه کاربرد دارد وبرای شاگردان دوره ی ابتدایی چندان مناسب نیست .مثلا برای جلسه های گفت وشنود در سطح متوسط پیشرفته ، فواید بسیار دارد .دراین شیوه معلم در کنار صحنه می ماند واجازه می دهد زبان آموزان با هم صحبت کنند وفقط گاهی به سوال های آنان پاسخ می دهند اجرای این روش از هر روش دیگر دشوارتر است ؛ چون معلم بایدکاملا به روش مسلط باشد وزبان آموزان نیز با آمادگی قبلی وارد کلاس شوند .اداره کردن کلاس گفت وشنود به نحوی که همه ی زبان آموزان در گفت وگو شرکت کنند ودر باره ی اطلاعاتی که رد وبدل می شود ،علاقه نشان دهند،کاری مشکل است .در این زمینه روش مشاوره ای می تواند به موفقیت برنامه یآموزش زبان فارسی کمک زیادی کند .

 4-الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی

 یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان وهدایت آنها به بیان خلاق وگسترش انگاره های جدید عقلی از طریق توجه به بعد عاطفی وغیر معقول می شود. الگوی بدیعه پردازی است در این الگو ،به وسیله ی فعالیت استعاری به جریان آگاهانه تبدیل می شود . ازاین الگو اکثرا برای تدریس انشاء استفاده می شود .زیرا بیشتر از هر درس دیگری نیاز به پرورش تصورات ذهنی برای خلق چیزی جدیددارد . هدف اساسی نوآفرینی یا بدیعه پردازی شکستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید برای حل مسائل می باشد. این روش به منظور کمک به افراد برای شکستن زمینه های ذهنی قبلی و پیداکردن راهی مناسب برای اندیشیدن به طرز جدید به موضوع می باشد. شش گام درتدریس این الگو عبارت است از :گام اول توصیف وضعیت جدید ،گام دوم "قیاس مستقیم ،گام سوم قیاس شخصی، گام چهارم تعارض فشرده ،گام پنجم قیاس مستقیم وگام ششم بررسی مجدد وظیفه اولیه

 5 - الگوی تفکر استقرائی

 بر این اساس این الگو معلم به دانش آموزان مجموعه ای از اطلاعات در قلمرو خاصی مثل فرهنگ کشورها ارائه می دهد .وظیفه اصلی معلم درک آمادگی دانش آموزان برای کسب تجربه، فعالیتهای شناختی جدید ومورد استفاده قرار دادن  تجارب در موقعیت جدید است دانش آموزان اطلاعات را در مغز خود سازمان دهی می کنند نکات ومطالب مستتر در آنرا به یکدیگر ارتباط می دهند وسپس آموخته های خود را در موقعیت جدیدبه کار گرفته وتعمیم می دهند

 وبدین وسیله به پیش گویی، فرضیه سازی وتوضیح پدیده های نا آشنا یی می پردازد . الگوی تفکر استقرائی موجب می شود که دانش آموزان اطلاعات را گرد آورند به دقت بررسی کنند به شکل مفاهیم در آورند ودست ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند . دانش آموزان با استفاده منظم از این شیوه توانایی کارآمدتری را در تکوین مفاهیم می یابند وبر چشم اندازهای خود در نگرش به اطلاعات می افزایند . الگوی تفکر استقرائی برای تدریس تکوین مفهوم وهمزمان آموزش مفاهیم به دانش آموزان تدوین شده وتوجه به منطق، زبان ومعانی کلمات، وماهیت دانش را پرورش می دهد.سه شیوه ی تدریس در این الگووجود دارد .نخستین آن تکوین مفهوم دومی تفسیرمطالب وسومی کاربرد اصول است . هر شیوه دارای سه گام می باشد .مرحله اول: ا- فهرست گیری 2- گروه بندی 3- عنوان دهی               مرحله دوم :1- تعیین جنبه های شاخص 2-کشف روابط 3- استنباط مرحله سوم: 1-پیشگویی نتایج 2- توضیح پیشگوییها 3-تصدیق پیشگویی

 6- روش یورش مغزی در تدریس انشاء
تفکر ، عالی ترین مراتب عبادت است .امام محمد باقر) ع( .در رویکردهای نوین آموزش ، قصد این است که آموزش و پرورش دانش آموزان را برای نزدیکی در فضای اجتماعی آینده ، آماده سازد . هدف تعلیم وتربیت نوین ، بروفق آرای پیشگامان آموزش وپرورش پیشرو ، ارتقای سطح توانایی همه یادگیرندگان برای حل مسأله است.
یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. این روش دارای مزایا و ویژگیهایی منحصر به فرد است. آموزش دادن دانش آموزان با روش بارش مغزی حل مساله را به نحو خلاقانه ای در آنان بالا می برد . «روش بارش مغزی می تواند به عنوان وسیله ای برای یادآوری مفاهیم و اصول مورد نیاز برای حل مسئله به یادگیرندگان کمک می کند.

 چهار قاعده اساسی بارش مغزی

 1. انتقال ممنوع: این مهمترین قاعده است و لازم است تمام اعضا به آن توجه کرده و بررسی و ارزیابی پیشنهاد را به آخر جلسه موکول کنند.

 2. اظهار نظر آزاد و بی واسطه: این قاعده برای جرأت بخشیدن به شرکت کنندگان برای ارایه پیشنهاداتی است که به ذهن آنها خطور می کند، به عبارت دیگر در یک جلسه بارش مغزی تمام اعضا باید جسارت و شهامت اظهار نظر را پیدا کرده باشند و بدون آنکه ترسی از ارزیابی و بعضاً انتقاد مستقیم داشته باشند ؛ بتوانند پیشنهاد و نظر خود را بیان کنند. هر چه پیشنهادات جسورانه تر باشد نشان دهنده ی اجرای موفق تر جلسه است.

 3. تأکید بر کمیت : هر چه تعداد نظرات بیشتر باشد، احتمال وجود پیشنهادات مفید و کارسازتر در بین آنها بیشتر می شود. موفقیت اجرای روش بارش مغزی با تعداد پیشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقیم دارد. در این روش این گونه عنوان می شود که هر چه تعداد پیشنهاد بیشتر باشد احتمال وجود طرح پیشنهاد کیفی بیشتر است.

 4. تلفیق و بهبود پیشنهادات : اعضا می توانند علاوه بر ارایه پیشنهاد، نسبت به بهبود پیشنهاد خود اقدام کنند. روش بارش مغزی این امکان را به اعضا می دهد که پس از شنیدن پیشنهادات دیگران پیشنهاد اولیه بهبود داده شود. آنها همچنین می توانند پیشنهاد خود را با چند پیشنهاد دیگر تلفیق کرده و پیشنهاد بهتر و کاملتری را به دست آورند.

 نتیجه

 بر صاحب‌نظران پوشیده نیست که پویایی روش‌های گوناگون آموزشی و اتکای آن بر پایه‌های استوار علمی و حساب شده، در جریان رشد یادگیری و ارتقای سطح فراگیری دانش‌آموختگان، تأثیر عمده دارد و این مسئله نیازمند تلاش متخصصان و کارشناسان این حوزه در تدوین و طراحی و به کارگیری شیوه‌های نوین است.

  امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است . از آنجا که در مدارس ما نیز دانش آموزان برای آینده تربیت می شوند و هر ساله مطالب و محتواهای کتابها نیز تغییر می یابد این ضرورت یعنی استفاده از شیوه های نو،جدید و کارا بسیار احساس می شود .  یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است.آ شنایی با روش های مختلف تدریس می تواند زمینه ای جهت بر خورد متقابل و منطقی با دانش آموزان از یک مجرای ارتباطی صحیح مهیا کند بطوری که همواره تفکر منطقی داشته باشد . آنچه دراین مقاله  آمده ، نگاهی کوتاه و گذرا به روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی از جمله یادگیری از طریق همیاری ، شیوه ی نمایشنامه ای، شیوه ی بحث گروهی، الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی، روش یورش مغزی، الگوی تفکر استقرائی می باشد .امید آنکه مورد توجه واستفاده معلمین گرامی واقع شود .

 پیشنهادات
1- معلم باید روش های تدریس خود را به شیوه ای طراحی کند که در آن موقعیت های فراوانی برای ارتباط دروس با زندگی پیش بینی شود.
2- استفاده از وسایل کمک آموزشی از قبیل فیلم و سی‌دی و اسلاید و نوار کاست و000 بسیار مؤثر است.

 3- بالا بردن سطح علمی معلما ن و استادان از آخرین و تازه‌ترین اطلاعات در حوزه زبان و ادبیات و فرهنگ ایران،

 4- معلمان جهت ارتقای سطح دانش آموزان و بهتر یاد دادن این زبان از روش های جدید تدریس استفاده کنند .

 5- اجرای جشنواره‌ی الگوهای فعال تدریس با شرکت فعال وحضور گسترده‌ی معلمان

 6- معرفی منابع و کتابهای روش های تدریس نوین به معلمان وبرگزاری مسابقات کتابخوانی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 10:16  توسط سر گروه درسی  | 

اختلالات یادگیری

اختلالات یادگیری
عده ی زیادی از دانش‌آموزان در نظام آموزشی ما دچار اختلالات یادگیری هستند، طبق گزارش‌های رسمی آموزش و پرورش4 تا 12 درصد از دانش‌آموزان در هر سال اختلال یادگیری دارند.

بی‌تردید تعداد واقعی بیش از این خواهد بود. برای مقابله با این معضلات آموزشی هریک از معلمان روش‌های خاصی را اتخاذ می‌کنند، برخی از این روش‌ها به علت علمی نبودن سبب سرخوردگی تحصیلی دانش‌آموزان می‌گردد.

عمده‌ترین مشکل املایی دانش‌آموزان:

الف. نارسانویسی:

1- نارسانویسی به وضعیتی اطلاق می‌شود که دانش‌آموزان قواعد نگارشی در هنگام نوشتن رعایت نمی‌کنند، تمام کلمه یا بخشی از حروف آن را نمي‌تواند هم اندازه و هم شکل طبق قواعد نگارشی بنویسد، همچنین نارسایی آموزش در مورد استثناها و قواعد نگارشی جزو این دسته از مشکلات است.

مثل نوشتن کلمه‌ي بندگی به صورت بنده‌گی یا نوشتن کلمه‌ی خواهر به صورت خاهر و... در این نوع اختلال دانش‌آموز کلمه را از نظر نقطه، دندانه، شکل درست حرف و... کاملاً درست می‌نویسد تنها مشکل این است که دانش‌آموز معیار درست نویسی کلمه و حروف آن را رعایت نمی‌کند.

2- دانش‌آموز مهارت‌هایي نظیر چرخش دست در نوشتن، گرفتن صحیح مداد را به خوبی یاد نگرفته است.

3- عدم حرکت مناسب انگشتان

4- ناهماهنگی چشم و حرکت دست

5- وضعیت قرار گرفتن نامناسب دفتر و مداد به هنگام نوشتن

6- نارسایی آموزش معلم در تمرین نوشتاری حروف

7- عدم هماهنگی حواس دیداری، شنیداری و حرکتی

8- خطا در ادراک دیداری حروف و کلمات

9- فاصله‌ي نامناسب چشم به هنگام نوشتن

10- عدم توانایی کنترل دست در هنگام نوشتن

11- عدم هماهنگی کلی بدن

12- تأخیر در تکلم فرد

13- پرتحرکی و بی‌قراری در هنگام نوشتن

14- میز و صندلی‌های نامناسب

ب. ضعف در حافظه‌ي دیداری:

عمده‌ترین مشکل املایی دانش‌آموزان ناتوانی در جایگزینی درست این حروف می‌باشد، علت عمده این نوع غلط‌های املایی ضعف حافظه‌ي دیداری است، یعنی دانش‌آموز در هنگام نوشتن املا قادر نیست تصویر درست کلمه را در ذهن خود یادآوری کند لذا در بازشناسی حروف همصدا دارای مشکل هستند.

علل ضعف حافظه‌ی دیداری:

- نقص آموزش معلم

- عدم تمرین و تکرار حروف همصدا توسط دانش‌آموز

- دانش‌آموز قادر نیست تصویر کلمه را در ذهن خود تجسم کند(تجسم ذهنی کلمه)

- نشناختن حروف

- ناتوانی در ترکیب حروف
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 10:5  توسط سر گروه درسی  | 

طرح قضاوت عملکرد

طرح قضاوت عملکرد                                                     

 هدف اصلی قضاوت عملکرد در راستای کسب مهارت می باشد و در این طرح فراگیران خود معیارهای قضاوت در مورد یک مهارت را به روشنی تدوین نموده و جوانب علمی و عملی آن را درک می کنند. در قضاوت عملکرد ، فراگیران معیارهای مناسب قضاوت در مورد یک مهارت عملی را مطالعه می کنند و سپس نمونه ی عملکرد و یا نمونه ی تولید شده ی فرد دیگری را مطابق آن معیارها ارزیابی می نمایند. در این صورت است که فراگیران از این معیارها شناخت عمیق تری کسب نموده و برای قضاوت در مورد عملکرد خویش از این معیارها استفاده می نمایند و و تعیین مکنند که چگونه می توانند در مهارت خاصی تبحر خود را افزایش دهند.

    مطالعه ی نمونه هایی از عملکردها و تولیداتی که سطوح گوناگون مهارت را منعکس می کنند ، برای فراگیران این امکان را فراهم می نماید که بر اساس معیارهای تدوین شده مقایسه های گوناگونی انجام دهند. و با مشاهده نمومه کارهای دیگران و تشخیص درستی و نادرستی آن ها می توانند نتیجه کار خود را با دیگران مقایسه و ارزیابی کنند.

    هر فراگیر فرایند انجام فعالیت های یکسانی را از طرف چندین نفر می بیند و به این ترتیب یادگیری سریعتر از زمانی است که دانش آموزان کار دیگران را نمی بینند. مثلا وقتی دانش آمزان اشتباهاتی که دیگران مرتکب می شوند را می بینند ، بهتر خواهند توانست از تکرار آن در اجرای خودشان اجتناب کنند.

     چون اجرای این طرح مبتنی بر کارهای تیمی است تمامی اثرات مثبت کارهای گروهی مانند همبستگی هدفمند ، اعتماد به نفس و ... را نیز می توان در فراگیران ایجاد نمود.

نقاط ضعف :

    انجام این طرح در برخی از دانش آموزان که توانایی درک نقد شدن را ندارند می تواند نا خوشایند باشد. انجام مراحل طرح زمان بر بوده و نیازمند دبیر با تجربه است تا بتواند اهداف رفتاری محتوی را به درستی درک کند و از سوی دیگر قدرت کلاس داری فراوانی داشته باشد و اهداف خود را در زمانبندی مشخص ارائه دهد.

کاربرد :

    این طرح برای تدریس محتواهایی که جنبه ی آموزش مهارتی دارند مانند ( کارهای کارگاهی ، آزمایشگاهی ، نگارش انشاء و ... ) کاربرد دارد.

مراحل اجرای طرح :

1 – عمل فردی فراگیران :

     از دانش آموزان خواسته می شود که یک نمونه از عملکرد خود را ارائه دهند . مثلا" انشایی بنویسند یا کار مهارتی و عملی دیگری را انجام دهند.

2 – کار تیمی :

    الف – از دانش آموزان خواسته شود پس از انجام عملـــکرد فردی ، معیارهایی را که می توان به وسیله ی آن ها عملکردشان را مورد ارزیابی قرار داد به صورت گروهی تدوین کنند

    ب – این معیارها در مقایسه با استانداردها ؛ پالایش می شوند ( تیم ها معیارهای خود را با استاندارد های تدوین شده مقایسه می کنند و یک مجموعه معیار کاربردی و عملی ارائه می دهند. )

    ج - از دانش آموزان خواسته می شود تا عملکرد فردی خود را با معیارهای گروهی تدوین شده ارزیابی کنند. ( یا اعضای هر تیم عملکرد فردی اعضای تیم خود را ارزیابی نماید.)

    د - هر تیم نمونه های عملکرد همکارانش در تیم های دیگر را ارزیابی می کند . ( به هر تیم مجموعه ای از عملکرد یا تولیدات نمونه ، داده شده و هر عضو تیم مسئول یک نمونه بدون ذکر نام است. هر عضو تیم عملکردی را برایش تعیین شده ارائه داده در حالی که دیگر اعضاء مشاهده یا گوش می کنند و یاداشت بر می دارند. سپس اعضاء تیم در موردتطابق عملکرد با معیارها به بحث می پردازند تا نقاط قوت و ضعف عملکرد را به خوبی در یابند.

3 - ارزیابی پیشرفت و بالا بردن سطح مهارت ها:

    دومین تکلیف عملی جهت کار فردی به فراگیران داده می شود که مشکل تر از تکلیف اولیه است . تیم با استفاده از مراحلی که قبلاگ در بخش " د " توضیح داده شد ، در باره دومین تاکلیف عملی قضاوت می کند . ( هر شخص فرصت این را دارد که از آموخته های خود برای بهتر انجام دادن تکلیف دوم استفادده کند.

                                                 *   *    *     *     * 

    اجرای این روش با توجه به وضعیت موجود : زمان محدود ، جمعیت زیاد کلاس ، کمبود وسایل و .....

     ۱-  یک فعالیت مشترک برای همه گروه ها تعیین گردد.

    ۲- از گروه ها خواسته می شود تا عملکرد خود را ارائه دهند.

     ۳-   به صورت گروهی معیارهایی را جهت ارزیابی فعالیت های گروهی خود تدوین کنند.

     ۴-   معیارهای تدوین شده را در مقایسه با استاندارد ها پالایش کنند.

      ۵-  هر گروه عملکرد گروههای دیگر را ارزیابی کند.

     ۶-   هرگروه نقدی از عملکرد خود را دریافت نماید.

      ۷- گروه ها فرصت دارند از آموخته های خود جهت بهتر انجام دادن تکلیف دوم استفاده   نمایند.

 هیچ گاه به دانش آموزان ، زمانی که در حال آموختن هستند ، نمره ندهید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 9:58  توسط سر گروه درسی  | 

ضرورت آموزش هنر به کودکان در دوره ی ابتدایی :

ضرورت آموزش هنر به کودکان در دوره ی ابتدایی :

بسم الله الرحمن الر حیم

     روح پدر م شاد که فرمود به استاد              فرزند مرا عشق بیاموز دگر هیچ

در هرانسانی جوان چه پیر ذوق خلاقانه وجود دارد،زیرا همه ی ما از تمایل فطری برای استفاده از دستهای خودو نیز مواد لازم به عنوان ابزار های برای «بیان هنری» بر خوردار هستیم، چنانچه زمینه ها و فرصت هایی مناسب فراهم شود ،حتی کودکان خرد سال سنین قبل از دبستان نیز از بیان احساسات خود از ابزار هنری لذّت زیادی خواهند برد اگر صفحه ی کاغذ را جلو کودک سه ساله ای روی کف اتاق قرار دهید خواهید دید که مداد شمعی را محکم در دست گرفته وبا فشار وجدیّت روی آن خط خطی می کند،حال اگرقلم موورنگ در اختیار همان کودک بگذارید می بینید که با اعتماد به نفس کامل شروع به نقّاشی می کند ، این نقّاشی ها اغلب برای بزرگسالان که خود در کودکی چنین کارهای انجام داده اند فوق العاده جالب است.

 اگر آموزگارانی قصد داشته باشند که آموزشی برنامه ریزی شده ومتعادل برای دانش آموزان خود تدارک ببیندند تا آنان از زندگی غنی و آکند ه از زیبایی ها لذّت ببرند آن وقت آموزش هنری می تواند جایگاهی بس ارزشمند دراین  میان برای خود کسب کند. کودکان امروز آینده سازان فردا ،پدران ومادران و به عبارتی مصرف کنندگان بزرگسال فردا هستند آنان شهر وندان و سیاستمدارانی می شوند که مسئولیت پروژه های محیطی را که مستلزم آگاهی از مفاهیم هنر وطراحی است بر عهده خواهند گرفت،آنان فعالانه در تصمیم گیری ها شرکت خواهند نمود وشاید رهبری پروژه های عظیم اجتماعی را که مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است به دست گیرند بنابر این اگر از آموزش صحیح در هنروطراحی بر خوردار شوند،در زمینه ی زیبایی شناسی کاری انجام دهند ،بی شک تلاش خواهد کرد کار خود رابا کیفیت هنری حساب شده ای ارائه نماید.

درس هنر در دوره ی ابتدایی با «ارتباط با طبیعت»شروع می شودوسپس به رشته های نقاشی ،کار دستی تربیت شنوایی،قصه و نمایش می پردازد دانش آموزان در کنار این رشته ها با میراث      فر هنگی نیز آشنا می شوند. ارتباط با طبیعت ومشاهدی پدیده هایی که هنر مندانه در کنار هم قرار گرفته اند وجلوه های زیبای این مجموعه،انسان را به حدی از کمال می رساند که در عین مشاهده ی کثرت به یگانگی حسن وجمال مطلق رهنمون می شود. رویکردهای برنامه ی درس هنر «تربیت هنری » است. انجام فعالیت های هنری در فضایی که  کودکان ،آزادانه تخیل و اندیشه کنند،حواسشان تقویت می شود ،ظرفیت های نهفته ی هوش و تفکرشان پرورش می یابد ،عواطف واحساساتشان توسعه می یابدواستعدادوخلاقیت هایشان شکوفا شود به «تربیت هنری» منجر می شود.به جرأت می توان گفت که همه ی کودکان فعالیت ی هنری را دوست دارند آنها در این گونه فعالیت ها وهنگام انجام دادن  طراحی ،ساختن، شکست وپیروزی را تجربه می کنند .به این ترتیب زمینه ای برای  بروز خلاقیت واحساسات فراهم می شود    

  

بخشهایی از یک طراحی آموزش درس هنر (ساختن کلاه تاج وسربند )

 

 

         گام ابزار و مواد

 

نقش معلم

 

 

نقش دانش آموز

 

 

روش ياددهي –يادگيري

 

ابزار و مواد

 

زمان دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

(دقيقه)

اول

ايجاد انگيزه

1- تاكنون چه نوع كلاه هايي ديده ايد؟ 2- در جشن ها چه جور كلاه هايي به سرشان مي‌گذارند؟ 3- در جشن تولد چه جور كلاه يا تاجي بر سر مي‌گذارند؟

- دقت و پاسخگويي و ابزار احساسات- كلاه هايي كه ديده است نام مي برد و تصورات و احساسات خود را با اشاره به نوع، شكل و جنس بيان مي‌كند. 

توضيحي – پرسش و پاسخ

بارش مغزي

   ــــــ

10

دوم

تعيين فعاليت

1- توزيع وسايل مورد نياز

2- توضيح در مورد چگونگي و نحوه‌ي ساخت سربند و تاجي كه مي‌خواهند بسازند .

- مشورت و فكر كردن با گروه خود- پرورش ايده هاي هنري در ذهن- تعيين نوع سر بند براي ساختن

پرسش و پاسخ

توضيحي

مقوا – قيچي- كاغذ- چسب- وسايل تزييني

  5

سوم

انجام فعاليت

معلم از بچه ها مي‌خواهد كه فعاليت ساختن سر بند يا تاج را با استفاده از وسايل مورد نظر شروع كنند.

برش دادن مقوا- چسباندن تكه هاي مقوا و كاغذ هاي ديگر ايجاد يك توليد هنري به نام سر بند

عملي

وسايل فوق به اضافه‌ي وسايل تزييني كه  خود در جعبه دارند.

  25

چهارم

جمع بندي

اعلام جمع كردن وسايل و جمع آوري توليدات هنري

قرار دادن كلاه در سرشان

دانش آموزان وسايل را جمع مي‌كنند.كلاه يا سر بند را به هم ديگر نشان مي‌دهند.موارد استفاده‌ي آن را به سايرين توضيح مي‌دهند.

پرسش و پاسخ نمايشي

     

 

       ـــــــ

  5

پنجم

ارزشيابي، ارائه‌ي نظر كلي

فعاليت هاي بچه ها را تشويق مي‌كند نكات مثبت را بيان مي‌كند. اعتماد به نفس لازم را در دانش آموزان به وجود مي‌آورد. چك ليست دانش آموزان را تكميل مي‌كند

به كارهاي دوستان خود نگاه مي‌كنند. كار خود را و چگونگي تهيه‌ي آن را توضيح مي‌دهند.

مشاهده‌ي رفتار و عملكرد

دانش آموزان

بحث و گفت وگو

پرسش و پاسخ

چك ليست

پوشه‌ي كار

 5

                                

موارد استفاده ی کلاه وسربند:

1-در جشنهای تولد کودکان در مدارس

2-در جشنهای پایان سال

3-آموزش صامت ومصوت در پایه ی اول

4-آموزش جمع دو عدددر پایه ی اول

5-آموزش اعداد زوج و فرددر پایه ی دوم

 6-آموزش مفهوم ضر ب در پایه ی سوم

 

  نادری :سرگروه درسی پایه ی پنجم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 9:40  توسط سر گروه درسی  | 

سوال امتحانی

 

به نام خدا             نام و  نام خانوادگي:                               پايه تحصيلي : پنجم ابتدايي

مدت پاسخگويي : 50                        امتحان علوم                      نوبت : اول دی ماه 90

 

رديف

سوال

بارم

1

مولكول ها از ذرات كوچك تري به نام .................ساخته شده اند .

 

۵/۰

2

در بین مولکولهای ................. تقربیا نیروی ربایشی وجود ندارد.

5/0

3

به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند ....................می گویند.    

5/0

4

سه قسمت اصلی یک اهرم.........و................و..................است

5/1

5

به موادی که اتمهای سازنده ی آن یکسان باشد........ می گویند

5/0

6

زندگی بر روی خشکی ها با پیدا شدن ...................آغاز شد.

5/0

7

یک مولکول آب از .............اتم اکسیژن و...............اتم ئیدروژن ساخته شده است

1

8

کدام یک از موادزیر عنصر است

الف-گچ              □        ب-خاک        □        ج-ئید روژن          □            د- شیشه  □

5/0

 

9

کدام وسیله زیر موتور الکتریکی دارد ؟

الف ـ یخچال □     ب ـ بخاری برقی □           ج ـ تلویزیون □                د ـ پنکه □

5/0

10

کدام مورد از ویژگی های مولکول در مواد گاز می باشد ؟

الف ـ ذرات در جای خود حرکت نوسانی دارند □  ب ـ ذرات روی یکدیگر می لغزند □

ج ـ حرکت ذرات به صورت جابجایی می باشد □    د ـ ذرات در جای خود می لرزند □

5/0

11

از بدن کدامیک از موجودات زیر فسیل تشکیل می شود

 الف- کبوتر        □     ب- مگس       □     ج- ماهی             □        د-  عقاب□

 

5/0

 

ردیف

سوال

بارم

12

وضع مولکول ها در مواد جامد را بنویسید0

۲

13

با ذکر یک آزمایش کشش بین مولکولها را بیان کنید

۲

14

چرا یک میخ آهنی درهوای مرطوب زنگ می زند؟

 

1

15

چرامولکولهای آهن در هوا پراکنده نمی شوند؟

 

1

16

تغییر شیمیایی را با ذکر  یک مثال تعریف کنید 

 

1

 

17

برای آن که جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟(دو مورد)

1

18

کتاب تاریخ زمین چیست

 

 

19

فسیل(سنگواره)را تعریف کنید. 

1

 

 

20

اهرم چیست؟

1

21

شباهت کوره آفتابی و ذره بین در چیست ؟

1

22

چشمه ی نور را تعریف کنید و انواع چشمه ی نور را نام ببرید

۱/۵

 

23

چگونه می توان نور خورشید را تجزیه کرد ؟

1

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1390ساعت 15:41  توسط سر گروه درسی  | 

سوال امتحانی

 به نام خدا             نام و  نام خانوادگي:                               پايه تحصيلي : پنجم ابتدايي        

مدت پاسخگويي : 50 دقيقه              نام درس: جغرافی                        نوبت : اول    دی ماه 90           

 

رديف

سوال

بارم

1

همسايگان غربي ايران كدام يك از كشورهاي زير هستند .

الف) پاكستان و افغانستانo       ب) تركيه و عراقo

ج) تركيه و پاكستانo                د) ارمنستان و آذربايجانo

 

5/0

2

بيابان وسيع تركمنستان چه نام دارد؟

الف) قره قوم o                           ب) آرال o

ج) جيحون o                             د)‌ سوانo

 

5/0

3

كدام يك از محصولات كشاورزي ايران به كشورهاي ديگر صادر مي شود.

الف) خرما o                              ب) گندم o

ج) چغندر قندo                      د) پسته و خرماo

 

5/0

4

كارخانه هاي ............................................. و ................................................... و ..................................................... از صنايع مادر هستند.

5/1

5

به مجموعه ي افرادي كه در يك جا زندگي مي كنند ..................................................... مي گويند.

5/0

6

مواد اوليه ی صنايع پتروشيمي ...................................... و ................................. است.

1

7

كشور تركمنستان از نظر توليد .............................. در جهان معروف است و صنايع دستي مهم آن ...................................................... است.

 

1

8

چرا در كوهپايه ها تعداد شهرها و روستاها بيشتر است؟

 

 

1

9

دو دليل افزايش جمعيت را بنويسيد.

1

10

محصول مربوط به هر استان را بنويسيد.

گلستان ( ............................. )  كرمان ( ........................ )گیلان   ............................. )

 

5/1

11

هر يك از موارد زير را تعريف كنيد.

مركز استان :

مهاجرت:

 

1

 

12

مركز استان های زیر را بنويسيد.

آذربايجان غربي( ......................)             آذربايجان شرقي ( .................... )

فارس ( ..........................                    گلستان (................................. )

 

2

13

چهار دليل اهميت شهر باكو را بنویسید .

 

 

1

14

مهمترين استان نفت خيز كشور ما ................................ است . پالايشگاه ................................... از پالايشگاههاي مهم كشور است .

1

 

18

رودهاي مرزي ايران و تركمنستان را نام ببريد.

 

1

15

مهمترين منابع گاز ايران در كدام استانها قرار دارد.

 

1

16

منظور از ييلاق و قشلاق چيست؟

 

1

 

17

در اطراف كدام شهرهاي بزرگ ايران كارخانه هاي زيادي به وجود آمده اند ؟

 

 

1

19

جدول زير را كامل كنيد.( کشورترکمنستان)

 

دین مردم آن                            

زبان مردم آن                          

پایتخت آن

 

جلگه ی معروف آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1390ساعت 15:33  توسط سر گروه درسی  | 

سوالات امتحانی

به نام خدا       نام   نام خانوادگی                پايه تحصيلي :پنجم ابتدايي          نوبت : اول  دی ماه ۹۰  

مدت پاسخگويي : 50 دقيقه                       نام درس: تاريخ و مدني           دبستان :    شهید پیر مرادیان سمیرم   

              

رديف

سوال

بارم

1

 

دين اسلام از سرزمين ..................... طلوع كرد و مبدأ تاريخ مسلمانان................ است

 1

 

2

دو دليل اهميت شهر مكه  قبل از ظهور اسلام  را بنويسيد .

1

3

به برگزيده شدن حضرت محمد(ص) به پيامبري .................................................. مي گويند.

5/0

4

سلسله  بني اميه توسط ............................................................ تأسيس گرديد.

5/0

5

ايرانيان در حكومت بني عباس نقش ...................................... داشتند.

5/0

6

سلسله هاي ترك شامل غزنويان ، ...................و............................. بودند

1

7

خوارج چه كساني بودند؟

5/0

8

 شرایط صلح نامه ی امام حسن (ع) را با معاویه بنویسید

5/1

9

پیامبر اسلام پس از فتح مکه چه کرد؟

1

10

بيعت يعني چه ؟  الف ـ دوري كردن           ب ـ جنگ كردن    ج ـ پيمان بستن        ـ هم كاري كردن

5/0

11

چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت گرفت

1

12

دو مورد از خصوصيت اخلاقي حضرت محمد(ص) را بنويسيد .

 

1

13

واقعه كربلا چه تأثيرات و نتايجي داشت؟

 

1

14

در زمان كدام خليفه ی اسلام ، مسلمانان به ايران حمله كردند و حكومت ساسانيان را شكست دادند؟

5/0

15

امام حسین (ع) در مورد هجرت خود چه می فرماید

1

ردیف

سوال

بارم

16

در زمان ما وظيفه ي رهبري جامعه  بر عهده ي کيست؟

الف: کسي که اسلام را به خوبي بشناسد                   ب: پيامبر

 ج :    امامان                                                           د: پيشوايان ديني

5/0

17

حکومت ایران در..................فروردین ماه سال............. به جمهوری اسلامی تبدیل شد

1

18

در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حکومت چيست؟

 

5/0

19

حکومت جمهوری اسلامی راتعریف کنید

 

1

20

 وظایف هر یک را بنویسید

رهبری :

دولت :

مجلس:

دادگستری:

2

 

 

 

 

21

استقلال یعنی چه ؟

1

22

جمهوری اسلامی بر پایه ی .................و رهبری امام خمینی و..................... قرار دارد0

1

23

مهم ترین قانون هر کشور...........................نام دارد

5/0

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 8:28  توسط سر گروه درسی  | 

راهکارهای جذاب تر کردن درس ریاضیات

 

راهکارهای جذاب  تر کردن درس ریاضیات  

  ریاضی از جمله مهارتهای اساسی است که دانش اموز باید از همان ابتدا آن رابه خوبی یاد بگیرد.

1-    به کارگیری آموزش های مجسم ونیمه مجسم در روش های ارائه درس

2-    تکرر وتمرین ودقت ومرور محتوا ومطالب تدریس شده به پر رنگ تر شدن یادگیری ریاضی کمک می کند.

3-    آموزش چهره به چهره دریادگیری کمک می کند.

4-    اختصاص وقت بیشتر به یادگیری کمک می کند.

5-    معلم تدریس ریاضی را با لطیفه وقصه همراه کند.

6-    ارائه مفاهیم ریاضی وتدریس توام با با زی و سرگرمی به یادگیری ریاضی کمک می کند.

7-    آموزگار باید دانش آموزان را با مسائل ریاضی درگیر کند.

8-    ارائه فعالیت های خارج از کلاس به دانش آموزان

9-    در درس ریاضی دانش آموزان را تنبیه وتحقیر نکنید

10-    تلاش در ایجاد تغییر نگرش مثبت نسبت به درس ریاضی به یادگیری کمک می کند.

11-    توانایی های دانش آموزان در حل مسئله، یادگیری ریاضی را آسان می کند

12-   به کارگیری متون کمک آموزشی ریاضی کمک بسیار  مفیدی  جهت یلدگیری آن کمک می کند.

13-    ساخت وسایل کمک آموزشی ساده توسط دانش آموزان در برخی موضوعات ومطالب کتاب ،به یادگیری کمک می کند. ودانش آموزهنگام کار با وسایل کمک آموزشی خسته نمی شود. اما نوشتن حتی کم زود خسته می شود.

14-     آزمون های مستمر به درک و یادگیری ریاضی کمک می کند.

15-    پرورش قوه ی اعتماد به نفس در دانش آموزان ،در یادگیری  بسیار موثر است.

16-    توجه ودقت دانش آموزان با حواس جمع در موقع تدریس آموزگار

17-  بر قراری ارتباط میان یادگیری ریاضی وزندگی روزمره  دانش آموزان

 عواملی که باعث عدم یادگیری در درس ریاضی می شود.

عدم وجود تصاویر و نقاشی های جذاب در کتاب ریاضی پنجم

عمده ترین مشکل یادگیری ،عدم یادگیری جدول ضرب در پایه  ی سوم است.

حجم زیاد مطالب و زمان نا کافی فرصت تکمیل یادگیری را نمی دهد.

دخالت برخی والدین در تدریس معلم و آموزش به روش های قدیمی به فرزندانشان

اضطراب ، نا امیدی افسردگی وعدم اعتماد به نفس در دانش آموزان

وجود مشکلات خانوادگی تاثیر مستقیمی در عدم یادگیری فراگیران در درس ریاضی دانست.

بر خی موضوعات ریاضی پنجم از حد درک و توانایی حل دانش آموز10تا 11 ساله بالاتر است

توجه بیش از حد آموزگار به این درس نسبت به سایر دروس مانند جایگزینی ساعات هنر ،ورزش ،و...به این درس  در

دانش آموزتنش و اضطراب میکند

وجود ذهنیت غلط مبنی بر سخت و مشکل بودن درس ریاضی  کار را در یادگیری مشکل می کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1390ساعت 23:28  توسط سر گروه درسی  | 

دانستنی های ریاضی

يك كيلوگرم =1000 گرم

  براي تبديل كيلوگرم به گرم عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

    براي تبديل گرم به كيلوگرم عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك متر  = 100 سانتي متر

    براي تبديل متر به سانتي متر عدد مربوطه را در  100 ضرب مي كنيم.

     براي تبديل سانتي متر به متر عدد مربوطه را بر  100 تقسيم مي كنيم.

يك متر  =  1000 ميلي متر

     براي تبديل ميلي متر به متر عدد مربوطه را بر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك سانتي متر =  10 ميلي متر

     براي تبديل سانتي متر به ميلي متر عدد مربوطه را در  10 ضرب مي كنيم.

   براي تبديل ميلي متر به سانتي متر عدد مربوطه را بر  10 تقسيم مي كنيم.

يك هكتار = 10000 متر مربع

   براي تبديل هكتار به مترمربع عدد مربوطه را در  10000 ضرب مي كنيم.

   براي تبديل مترمربع به هكتار عدد مربوطه را بر  10000 تقسيم مي كنيم.

يك كيلومتر = 1000  متر

     براي تبديل كيلومتربه متر عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

    براي تبديل متر به كيلومتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك ليتر =1000 سي سي

    براي تبديل ليتر به سي سي عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

     براي تبديل سي سي به ليتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك ليتر = 1000 سانتي متر مكعب

    براي تبديل ليتر به سانتي متر مكعب عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

    براي تبديل سانتي متر مكعب به ليتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك سي سي = 30 قطره

   براي تبديل سي سي به قطره عدد مربوطه را در  30 ضرب مي كنيم.

    براي تبديل قطره به سي سي عدد مربوطه رابر  30 تقسيم مي كنيم.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1390ساعت 23:14  توسط سر گروه درسی  | 

مطالب قدیمی‌تر