گروه درسی پایه ی پنجم ابتدایی سمیرم

نسیم

راهکارهای جذاب تر کردن درس ریاضیات

 

راهکارهای جذاب  تر کردن درس ریاضیات  

  ریاضی از جمله مهارتهای اساسی است که دانش اموز باید از همان ابتدا آن رابه خوبی یاد بگیرد.

1-    به کارگیری آموزش های مجسم ونیمه مجسم در روش های ارائه درس

2-    تکرر وتمرین ودقت ومرور محتوا ومطالب تدریس شده به پر رنگ تر شدن یادگیری ریاضی کمک می کند.

3-    آموزش چهره به چهره دریادگیری کمک می کند.

4-    اختصاص وقت بیشتر به یادگیری کمک می کند.

5-    معلم تدریس ریاضی را با لطیفه وقصه همراه کند.

6-    ارائه مفاهیم ریاضی وتدریس توام با با زی و سرگرمی به یادگیری ریاضی کمک می کند.

7-    آموزگار باید دانش آموزان را با مسائل ریاضی درگیر کند.

8-    ارائه فعالیت های خارج از کلاس به دانش آموزان

9-    در درس ریاضی دانش آموزان را تنبیه وتحقیر نکنید

10-    تلاش در ایجاد تغییر نگرش مثبت نسبت به درس ریاضی به یادگیری کمک می کند.

11-    توانایی های دانش آموزان در حل مسئله، یادگیری ریاضی را آسان می کند

12-   به کارگیری متون کمک آموزشی ریاضی کمک بسیار  مفیدی  جهت یلدگیری آن کمک می کند.

13-    ساخت وسایل کمک آموزشی ساده توسط دانش آموزان در برخی موضوعات ومطالب کتاب ،به یادگیری کمک می کند. ودانش آموزهنگام کار با وسایل کمک آموزشی خسته نمی شود. اما نوشتن حتی کم زود خسته می شود.

14-     آزمون های مستمر به درک و یادگیری ریاضی کمک می کند.

15-    پرورش قوه ی اعتماد به نفس در دانش آموزان ،در یادگیری  بسیار موثر است.

16-    توجه ودقت دانش آموزان با حواس جمع در موقع تدریس آموزگار

17-  بر قراری ارتباط میان یادگیری ریاضی وزندگی روزمره  دانش آموزان

 عواملی که باعث عدم یادگیری در درس ریاضی می شود.

عدم وجود تصاویر و نقاشی های جذاب در کتاب ریاضی پنجم

عمده ترین مشکل یادگیری ،عدم یادگیری جدول ضرب در پایه  ی سوم است.

حجم زیاد مطالب و زمان نا کافی فرصت تکمیل یادگیری را نمی دهد.

دخالت برخی والدین در تدریس معلم و آموزش به روش های قدیمی به فرزندانشان

اضطراب ، نا امیدی افسردگی وعدم اعتماد به نفس در دانش آموزان

وجود مشکلات خانوادگی تاثیر مستقیمی در عدم یادگیری فراگیران در درس ریاضی دانست.

بر خی موضوعات ریاضی پنجم از حد درک و توانایی حل دانش آموز10تا 11 ساله بالاتر است

توجه بیش از حد آموزگار به این درس نسبت به سایر دروس مانند جایگزینی ساعات هنر ،ورزش ،و...به این درس  در

دانش آموزتنش و اضطراب میکند

وجود ذهنیت غلط مبنی بر سخت و مشکل بودن درس ریاضی  کار را در یادگیری مشکل می کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1390ساعت 23:28  توسط سر گروه درسی  | 

دانستنی های ریاضی

يك كيلوگرم =1000 گرم

  براي تبديل كيلوگرم به گرم عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

    براي تبديل گرم به كيلوگرم عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك متر  = 100 سانتي متر

    براي تبديل متر به سانتي متر عدد مربوطه را در  100 ضرب مي كنيم.

     براي تبديل سانتي متر به متر عدد مربوطه را بر  100 تقسيم مي كنيم.

يك متر  =  1000 ميلي متر

     براي تبديل ميلي متر به متر عدد مربوطه را بر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك سانتي متر =  10 ميلي متر

     براي تبديل سانتي متر به ميلي متر عدد مربوطه را در  10 ضرب مي كنيم.

   براي تبديل ميلي متر به سانتي متر عدد مربوطه را بر  10 تقسيم مي كنيم.

يك هكتار = 10000 متر مربع

   براي تبديل هكتار به مترمربع عدد مربوطه را در  10000 ضرب مي كنيم.

   براي تبديل مترمربع به هكتار عدد مربوطه را بر  10000 تقسيم مي كنيم.

يك كيلومتر = 1000  متر

     براي تبديل كيلومتربه متر عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

    براي تبديل متر به كيلومتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك ليتر =1000 سي سي

    براي تبديل ليتر به سي سي عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

     براي تبديل سي سي به ليتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك ليتر = 1000 سانتي متر مكعب

    براي تبديل ليتر به سانتي متر مكعب عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

    براي تبديل سانتي متر مكعب به ليتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك سي سي = 30 قطره

   براي تبديل سي سي به قطره عدد مربوطه را در  30 ضرب مي كنيم.

    براي تبديل قطره به سي سي عدد مربوطه رابر  30 تقسيم مي كنيم.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1390ساعت 23:14  توسط سر گروه درسی  | 

آموزش ابتدایی در شکل گیری مفاهیم ریاضی

 
آموزش ابتدایی در شکل گیری مفاهیم ریاضی

از آن جا که پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی در جهان پهناور، رو به افزایش است نیاز و ضرورت و جایگاه ریاضیات ابتدایی بیشتر احساس می گردد. آموزش ابتدایی، در شکل گیری مفاهیم ریاضی نقشی اساسی دارد. کودکان لازم التعلیم با ورود به دوره ابتدایی با مفاهیم ریاضی آشنا می گردند. حال چگونه باید این مفاهیم در اذهان کودکان نهادینه شود. به شرایط موقعیت یاددهی، یادگیری بستگی دارد. کودکان در محیط کلاس می آموزند آنچه را در اختیار دارند. معلمان و دست اندرکاران نظام آموزشی باید مفاهیم ریاضی را ملکه ذهن کودکان سازند.

 

                            
 

                                                        

 

                                                      

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر 1390ساعت 15:21  توسط سر گروه درسی  | 

آموزش حل مسئله در مدارس ابتدايي

آموزش حل مسئله در مدارس ابتدايي

 

حل مسئله يکی از هدفهای عمده ی آموزش رياضی در مدارس ابتدايي است .

حل مسائل رياضی به گونه ای است که بعد از خواندن صورت مسئله ، ياد گيرنده آن را درک میکند، ولی راه حل مسئله بلافاصله ظاهر نمی گردد. در کليه سطوح مدارس ابتدايي، يادگيرندگان می توانند مسئله را حل کنند.

 

 

                            
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 14:36  توسط سر گروه درسی  | 

درس ریاضی

فعالی سازی درس ریاضی

درس ریاضی در مدارس ابتدایی برای برخی از دانش آموزان درس مشکل‌آفرین شده است تا جایی که دانش آموزان نسبت به حل مسایل به دیگران تکیه می کنند . که تکرار این کار برای این عده از دانش آموزان باعث عدم علاقه ، عدم انجام تکالیف درست ، اضطراب عدم اعتماد به نفس و ... در برخی از دانش آموزان شده که بعد از بررسی مسایل فوق به نتیجه رسیدم که کلاس درس ، نحوه‌ی تفهیم مسایل ، روش تدریس و امکانات و وسایل لازم برای تدریس باید طوری باشد که دیدگاه های مثبتی در نظر دانش آموزان ایجاد کند و دانش آموزان با اعتماد به نفس بالاتر ، علاقه ، انجام تکالیف به موقع و از همه مهم‌تر کاربرد ریاضی در زندگی روزمره کمک کند .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان 1390ساعت 21:28  توسط سر گروه درسی  |