گروه درسی پایه ی پنجم ابتدایی سمیرم

نسیم

كاربرد انواع هوشها:

                                                           كاربرد انواع هوشها:

هوش دیداری / فضایی
این ن
وع هوش توانایی درک پدیده های بصری است. مشاهده تصاوير نصب شده،تجسم انواع اشكالي كه داراي خطوط موازي هستند،پيدا كردن زاويه هاي راست وانواع خطوط در كلاس يا محيط اطراف
هوش کلامی/ زبانی
این نوع هوش یعنی توانایی استفاده از کلمات و زبان. بيان،پاسخ به سؤالات معلم،صحبت در گروه،خواندن مطالب كتاب ،گوش دادن، حرف زدن، ، توضیح دادن ، یادآوری اطلاعات، قانع کردن دیگران به پذیرفتن نقطه نظر آنها،
هوش منطقی / ریاضی
هوش منطقی / ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد.
مسئله حل کردن، تقسیم بندی و طبقه بندی اطلاعات، ، سوال وکنجکاوی در پدیده های طبیعی، ، کار کردن با شکل های هندسی
هوش بدنی/جنبشی
 این هوش یعنی توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیا. نوشتن مطالب گروها در تابلو،درست قراردادن گونيا وخط كش روي صفحه كاغذيا تخته كلاس ،شركت فعال در گروهها
هوش موسیقی / ریتمیک
این نوع هوش یعنی توانایی تولید و درک موسیقی. تشويق فراگيران با جملات موزون،كم وزياد شدن صداي معلم در هنگام تدريس ،توجه به صداي هم كلاسي وهم گروهي
هوش برون فردی (فرا فردی)
یعنی توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران. همكاري در گروه ،انجام دادن كارها به صورت گروهي ، مشورت وتبادل نظر
 هوش درون فردی این هوش یعنی توانایی درک خود و آگاه بودن از حالت درونی خود،تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، درک و بررسی خود، آگاهی از احساسات درونی، ارزیابی الگوهای فکری خود، ، درک نقش خود در روابط با دیگران
هوش طبيعت گرا:توجه به محيط اطراف و پيدا كردن مفاهيم خواسته شده
مباني علمي:
•    نگرش فرا شناختي
   فرا شناخت به معنای « شناسایی و دانش انسان نسبت به فرایند ها و تولیدات شناختی خود به كار رفته است .به عبارت ساده تر ، نگرش فرا شناختی به شناخت و آگاهی انسان از شناسایی ها و آگاهی های وی اطلاق می شودو سه مولفه دانش بیانی ( دانشی كه با حقايق و اطلاعات سر و كار دارد ) ، دانش رویه ای ( دانش مشتمل بر عملیات و فعالیتهایی كه برای انجام كار یا وظیفه انجام می گیرد و آن چگونه دانستن است ) و دانش بافتی و زمینه ای ( دانش كه مربوط به دانستن چرایی ها در یك بافت و زمینه است ) جزء ابعاد اساسی فرا شناخت تلقی می گردند .
یكی از پایه گذاران و پیشگامان در امر مطالعه  فرا شناخت ، این تعریف را ارائه می دهد : فرا شناخت به دانش یك فرد در خصوص فرایند ها و تولیدات شناختی در مورد خود و مسایل مربوط به آن اطلاق می شود ؛ به عنوان مثال : من وقتی درگیر فرا شناخت ی شوم كه توجه كنم در یا د گیری موضوع «الف » نسبت به موضوع«ب» مشكلات بیشتری دارم اگر این مشكل به من صد مه بزند كاملاً ضروری است كه یادگیری موضوع «پ» را قبل از پذیرش به دانش فرا شناختی ما را یاری می دهدتا به هنگام یادگیری و دانستن

، پیشرفت خود را زیر نظر بگیریم . همچنین این دانش به ما كمك می كند تا نتایج تلاشهایمان را ارزیابی كنیم و میزان تسلط خود را بر مطالبی كه خوانده ایم بسنجیم  . دانش فرا شناختی به ما می گوید كه راههای مختلفی برای سازمان دادن مطالب به منظور سهولت بخشیدن به یاد گیری و یاد آوری آنها وجود دارند )
با توجه به «نگرش فرا شناختي»دنياي كلاس درس ،راهبردهاي ياددهي ويادگيري به عنوان ابزاري طبيعي به كار گرفته مي شودتا اسباب تغييرات مطلوب در رفتار دانش آموز را فراهم مي سازد.
ياددهي ويادگيري با عنايت به نگرش «فراشناختي» مي تواند زمينه درگيري علمي،شادابي عاطفي،سازندگي وخلاقيت،پختگي،بلوغ فكري وخود مسئوليت پذيري اجتماعي را،در دانش آموزان فراهم آورده،حس اعتماد به نفس آنهارا در جهت يادگيري تقويت نمايد،به گونه اي كه با حداكثرانرژي ازطريق خودراهبري،به امر يادگيري بپردازدوبا تشكيل «شركت سهامي فكر وانديشه،با ساير دانش آموزان،گروهي فعال تشكيل دهد وكليه فرايندهاي يادگيري كلاسي را آگاهانه زير نظر گيرند.از طريق اين نگرش مي توان ،منابع انساني را تبديل به سرمايه هاي انساني نمود.
مؤلفه هاي كاربردي يادگيري و ياددهي با عنايت به نگرش فرا شناختي
•    چگونگي آغاز فرايند آموزش
 چگونگي ايجاد انگيزش در دانش آموزان
•  چگونگي سازمان دادن به فعاليتهاي كلاسي
•    چگونگي بررسي تكليف
•    چگونگي اجراي آزمون ها
•    چگونگي ايجاد يادگيري بامعنا
براساس مطالعات انجام شده در دهه ي 90 واوايل قرن بيست ويكم آخرين طبقه بندي الگوهاي تدريس در چهارخانواده اصلي(پردازش اطلاعات،الگوي فردي،الگوي اجتماعي،سيستم رفتاري) تقسيم بندي شده اند.
الگوهايي كه در اين طرح درس استفاده گرديده است،ازگروه الگوهاي خانواده پردازش اطلاعات مي باشند. اين خانواده بر پردازش اطلاعات به دانش آموزان كمك مي كند.اين الگوها باعث افزايش توان كلي عقل دانش آموزان ونحوه ي تفكر بهتر در آنها،جذب اطلاعات بيشتر ودرك بهتر مفاهيم در آنها مي شود.اين خانواده بر روش هايي تأكيد مي كند كه از طريق گردآوري اطلاعات و سازمان دهي آنها،درك مشكلات و ارائه راه حل هايي براي آنها وتوسعه ي مفاهيم وزبان براي انتقال راه حل ها،شور و شوق انسان را براي درك جهان افزايش مي دهد.
 هندسه
يكي از شاخه هاي علم رياضي هندسه است.در هندسه از خواص شكلها وروابط بين آنها صحبت مي شود.هندسه نيز مانند ساير شاخه هاي رياضي بر پايه مفاهيم اوليه واصول بنا شده است.هندسه اي كه در مدارس آموزش داده مي شود هندسه اقليدسي اسj.
اصل توازي(اصل پنجم اقليدس):از هر نقطه خارج يك خط ،فقط يك خط موازي با آن مي توان رسم كرد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 23:56  توسط سر گروه درسی  | 

نمونه طرح درس تاریخ پنجم ابتدایی

نمونه طرح درس تاریخ پنجم ابتدایی( تشکیل حکومت اسلامی )

به نام خدا                                                                           طرح درس روزانه 

نام درس :  تاریخ         موضوع درس :  تشکیل حکومت اسلامی    کلاس :   پنجم    شماره طرح درس :   تعداد دانش آموزان :

نام معلم :             تاریخ اجرا :             نام مدرسه :                                      زمان :  50 دقیقه

 

اهداف کلی

دانش آموزان در پایان درس :

1- با دلیل هجرت پیامبر از مکه با مدینه آشنا شوند

2-  جنگ های پیامبر را نام ببرند .

اهداف جزئی ورفتاری

1- هدف هجرت پیامبر از مکه به مدینه را بازگو کنند .

2- علت تصمیم کافران برای قتل پیامبر را بگویند .

3- مهم ترین کار پیامبر در مدینه را بگویند .

4- مهم ترین جنگ های پیامبر را نام ببرند .

5- چگونگی فتح مکه به دست مسلمانان را بیان کنند .

6- نحوه دعوت زمامداران به اسلام را بیان کنند .

 7- چند نمونه از خصوصیات پیامبر را ذکر کنند .

8- جهت الگو قرار دادن اخلاق پیامبر برای خود تلاش نمایند .

وسایل مورد نیاز

کتاب ، تصاویری از مکه و مدینه وخانه کعبه ، کتاب زندگی پیامبر و . . . 

روش تدریس

سخنرانی ، نمایشی ، پرسش و پاسخ

زمان

قبل از شروع تدریس

سلام واحوال پرسی ، حضور وغیاب ،‌بررسی وضع روحی وجسمی دانش آموزان ، بررسی تکالیف و کار عملی 

3 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی

1- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند ؟

2- چرا مسلمانان به حبشه هجرت نمودند ؟

3 دقیقه

ارائه درس جدید

فعالیت های معلم

ابتدا یکی از دانش آموزان متن درس را یک بار می خواند

 سپس ازدانش آموزان پرسیده می شود که :

- چرا پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمودند؟

- در زمان هجرت پیامبر ، چه کسی در بستر پیامبر خوابید ؟

- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود ؟

- چند نمونه از جنگ های پیامبر را نام ببرید

- سردسته مخالفان پیامبر در مکه چه کسی بود ؟

- پس از فتح مکه پیامبر چه کاری انجام داد ؟

- پیامبر پیامبر برای پادشاهان کدام کشورها نامه نوشت ؟

 

- پادشاه ایران در آن زمان چه کسی بود ؟

- خسروپرویز وقتی نامه ی پیامبر را باز کرد ، چه عکس العملی نشان داد ؟

- وقتی پیامبر از این موضوع با خبر شد چه فرمود ؟

 - پیامبر در چند سالگی رحلت فرمودند ؟

- چند نمونه از خصوصیات اخلاقی پیامبر را نام ببرید

 

 فعالیت های نوآموزان   

 

 

- علی : چون کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفته بودند

- حسین : حضرت علی (ع)

- محمد : تشکیل حکومت اسلامی

- جواد : بدر ، احد ، خندق

- رضا : ابوسفیان

اکبر : وارد خانه کعبه شد وبت های کافران را از آن جا برداشت

- امین : روم ، مصر ، ایران ، حبشه

- میلاد : خسرو پرویز

- عرفان : چون نامه با نام او آغاز نشده بود خشمگین شد و آن را پاره کرد

- فرهاد : در آینده مسلمانان ، سرزمین ساسانیان را فتح خواهند کرد

- وحید : در سن 63 سالگی

- سالار : مانند مردم عادی زندگی می کرد ، غذا ولباسشان ساده بود

- امیر : هرگز خود را برتر از دیگران نمی دانست ، کودکان را دوست داشت ، شب ها بر روی حصیر می خوابید  

35 دقیقه

جمع بندی مطالب

پس پیامبر در مدینه حکومت اسلامی را تشکیل داد و بعد از آن با سپاهی بزرگ به سمت مکه حرکت کرد و مکه بدون جنگ وخون ریزی فتح شد سپس به کشورهای دیگر ازجمله ایران ، مصر ، روم و حبشه نامه نوشت وآنها را به اسلام دعوت کرد . پیامبر در نهایت در سن 63 سالگی رحلت فرمودند .

4 دقیقه

 ارزشیابی تکمیلی

1- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند ؟

2- مکه چگونه به دست مسلمانان فتح شد ؟

3- چند مورد از خصوصیات اخلاقی پیامبر را نام ببرید

4- کدام واقعه مبداً تاریخ مسلمانان شد ؟

3 دقیقه

 

ارزشیابی پایانی

فعالیت در کلاس را تکمیل نمایند

چند پرسش از متن درس طرح نموده وپاسخ آن ها را بنوییسند  

2 دقیقه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 23:52  توسط سر گروه درسی  | 

تبدیل انرژی ها به یکدیگر

تبدیل انرژی ها به یکدیگر

1- تبدیل انرژی  شیمیایی به انرژی نورانی مانند:کرم شبتاب

2-الکتریکی به انرژی حرکتی وسپس انرژی حرکتی به انرژی صوتی مانند:زنگ اخبار

3نورانی به انرژی الکتریکی مانند:باتری خورشیدی

4-گرمایی به انرژی حرکتی مانند:توربین بخار

5-حرکتی به انرژی گرمایی مانند:اصطکاک

6-صوتی به انرژی الکتریکی مانند:میکرفون

7-الکتریکی به انرژی گرمایی مانند:بخاری برقی

8-الکتریکی به انرژی گرمایی ونورانی مانند:لامپ

9- الکتریکی به انرژی  به حرکتی مانند:پنکه

10حرکتی به انرژی الکتریکی مانند:ژنراتور

11-شیمیایی به  انرژی نورانی وگرمایی مانند:انواع سوخت ها

12-نورانی به انرژی گرمایی مانند:ابگرمکن خورشیدی

13-الکتریکی به شیمیایی مانند:شارژباتری همراه

14-ماهیچه به حرکتی مانند:قایق پا رویی

15-نورانی (تابشی)به انرژی شیمیایی  مانند:غذاسازی در گیا هان

16-الکتریکی به انرژی صوتی مانند:رادیو

17- شیمیایی به الکتریکی مانند:باتری(پیل) در هنگام
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 23:46  توسط سر گروه درسی  | 

هدیه های آسمان

هدیه های آسمان

چرا کتاب دینی عوض شد ؟

1- زمان تغییر کرده است .

2- بچه های امروزی با بچه های قبل فرق دارند .

3- والدین بچه ها عوض شده اند .

4- دین گریزی و دین ستیزی زیاد شده است .

5- پیشرفت علم و تکنولوژی

دلایل تغییر نام تعلیمات دینی به هدیه های آسمان :

- هدیه ملموس و محسوس است و با دنیای شناختی کودکان همخوانی دارد .

- هدیه برای کودکان و بزرگسالان خوشایند و دوست داشتنی است .

- هدیه جنبه ی کاربردی دارد و در زندگی کودکان قابل لمس است .

- آسمان مظهر زیبایی و آرامش است و دید وسیع و رو به بالا را تقویت می کند.

- نعمتهای خداوند از آسمان نازل می شود .

- تفکر کودکان دبستانی عینی و محسوس است . مفهوم دین و دینی انتزاعی و ذهنی هستند و برای کودکان قابل فهم نمی باشد .

 

تأکید مولفین : نگویید هدیه های آسمانی ، چون آسمانی امری معنوی و الهی است و جنبه ی انتزاعی دارد . بگویید هدیه های آسمان ، چون جنبه ی عینی دارد . و مفهوم آسمان برایشان قابل لمس و خوشایند است . 

 

ساختار کتاب هدیه های آسمان :

هدیه های آسمان در دوره ی دبستان ( دوم تا پنجم ) شامل ساختار زیر است .

(عنوان – متن – تصویر – فعالیت – برای خواندن – کتاب کار )

 

محتوای درس شامل :

کتاب هدیه های آسمان – کتاب کار – کتاب راهنمای معلم

اصول عنوان : ارائه ی پیام درس به صورت غیر مستقیم ، ایجاد انگیزه و تفکر ، ایجاد حس خوشایند .

حس کارکرد عنوان : ایجاد انگیزه برای یادگیری ، ایجاد آمادگی برای یادگیری ، تحریک کنجکاوی

اصول متن : واژه ها از آسان به مشکل ، کوتاه بودن متن ، داستانهای شیرین و جذاب ، با اتمام متن ، یادگیری پایان نمی پذیرد . و متنها به صورت واگرا هستند .

کارکرد متن : وسیله ای برای ارزشیابی و جمع بندی درس ، تهیه ی اهداف درس ، شروع درس ، راهنمای فراگیر برای رسیدن به نتیجه .

اصول تصویر : جذاب بودن ، ارائه ی پیام درس به صورت غیر مستقیم ، هدفمند بودن ، توجه به اصول کتاب کودک . ( تصویر گری و روانشناسی رنگها )

کارکرد تصویر : مکمل تدریس ، ایجاد انگیزه ، زیباسازی کتاب ، شروع تدریس با تصویر ، جمع بندی و نتیجه گیری درس ، تحریک خلاقیت و نوآوری .

اصول فعالیتها : برانگیختن حس تفکر و کنجکاوی .

کارکرد فعالیت : وسیله ای برای ارزشیابی ، ارتباط بین کتاب هدیه ها و کتاب کار ، ایجاد زمینه ی بحث و گفتگو ، جمع بندی مطالب ، کمک به تعمیق مطالب .

اصول کتاب کار : استفاده از فعالیتهای مورد علاقه ی بچه ها مانند : قصه ، شعر ، خاطره ف جمله نویسی و رنگ آمیزی ، کمک به ارزشیلبی ، تنوع در فعالیتها ، توجه به تفاوتهای فردی .

کارکردهای کتاب کار : ایجاد انگیزه برذای تدریس ، مکمل تدریس ، تثبیت یادگیری ، ارتباط بین خانواده و مدرسه ، تشویق به دقت در مشاهدات ، مرور تجربه ها ، افکار و آرزوها .

موضوعات کتاب : هدیه های آسمان شامل 6 بخش یا 6 موضوع است .

خداشناسی – پیامبری – امامت – آداب و اخلاق اسلامی – احکام اسلامی –معاد

کتاب هدیه های آسمان در دوره ی ابتدایی دارای 22 تا 25 درس می باشد .

با توجه به اینکه تقریباً 28 هفته ی مفید آموزشی داریم . پس در هر هفته یک درس تدریس می شود . در هر پایه در طول هفته 2 ساعت هدیه های آسمان داریم . می توان یک جلسه تدریس کرد و یک جلسه کتاب کار را انجام داد. یا می توان هر دو کتاب را در دو جلسه کار کرد . بستگی به نظر معلم دارد .

درس های خدا شناسی  حتماً پشت سر هم تدریس شود  ولی بقیه درسهارا می توان به صورت پیمانه ای تدریس کرد . مثلاً درس کلاس پنجم درس میراث پیامبر که در مورد

عیدغدیر است را می توان همزمان با عید غدیر تدریس کرد.

در کتاب هدیه ها شروع درس ها با سلام است ودرسی متناسب با توانا ودرک فراگیران درباره ی سلام آورده  شده است.

فعل های انتخاب شده مضارع هستند به این دلیل که فراگیر را در متن درس قرار دهد وبه عبارت دیگر فراگیر احساس کند که در حال وهوای داستان  یا متن درس قرار دارد.

 

بحث خداشناسی در پایه ی دوم : آشنایی با مهربانی خداوند در پایه ی سوم ، آشنایی با بخشندگی خداوند.

در پایه ی چهارم : آشنایی با دانایی وتوانایی خداوند ، در پایه ی پنجم : آشنایی با یگانگی خداوند.

روند آموزش نماز در پایه ی دوم : آموزش نماز دو رکعتی در پایه ی سوم . آموزش نماز چهار رکعتی در پایه ی چهارم ، آموزش نماز جماعت و نماز آیات. در پایه ی پنجم: آموزش نماز جمعه.

 

روند آشنایی با امامان: پایه ی دوم : آشنایی با حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع)  در پایه ی سوم: امام سجاد (ع) و امام محمد باقر(ع) ، امام جعفر صادق (ع) در پایه ی چهارم  امام موسی کاظم (ع) ، امام رضا (ع)، امام محمد تقی (ع) در پایه ی پنجم امام علی نقی (ع)، امام حسن عسکری(ع) و امام زمان عج .

در تمام پایه ها به زندگی حضرت امام مهدی عج اشاره ای شده است اما آشنایی کامل در پایه ی پنجم است در پایه های دوم و سوم و چهارم به صورت غیر مستقیم ومتناسب با درک وفهم  در مورد حضرت مهدی (عج) مطالبی آورده شده ولی  معرفی کامل ایشان در کتاب پنجم است.

 

 

کتاب کار:

کتاب کار در واقع مکمل هدیه های آسمان است و لازم است همزمان با کتاب درسی تدریس شود. حتی می توان تدریس در سها را از کتاب کار شروع کرد.

تمرینات کتاب کار باید توسط دانش آموزان و با نظارت و هدایت معلم در کلاس انجام شود و یا قسمتی از آن در خانه انجام شود.

سؤالات کتاب کار بیشتر به صورت واگرا است و لزومی ندارد همه به صورت یکسان پاسخ دهند هر دانش آموز به تناسب آموخته ها و درک و فهمش پاسخ می دهد .

رنگ آمیزی کتاب کار جنبه ی التذاذی دارد . اجباری نیست رنگ آمیزی تصاویر بنا به سلیقه ی بچه هاست . ودر ارزشیابی ملاک نیست .

در کتاب کار الزامی در نوشتن پاسخ ها نیست اگر به صورت شفاهی هم بیان کنند کافی است می توانند فعالیتها را به صورت فردی یا گروهی انجام دهند.

مهارتهایی که در کتاب کار به کار می برند عبارت است از: قضاوت کردن ، ارائه ی پیشنهاد، انتقاد، تعمیم دادن ، پیش بینی کردن ، ادامه نویسی یک واقعه و استفاده از تخیل.

کتاب کار در واقع ابزاری مناسب برای توسعه و تکمیل یادگیری و بروز خلاقیت و ابتکار می باشد.

فعالیت های کار را می توان به عنوان فعالیت خارج از کلاس تلقی کرد. و حتماً باید خودشان انجام دهند.

 

فعالیتهای کتاب کار:

- اطلاعات بچه ها را توسعه می دهد و طبقه بندی می کند.

- بچه ها را به تلاش و پویایی وا می دارد.

- به فراگیران انگیزه و شادی می بخشد و آنها را برای یادگیری بیشتر و بهتر آماده می کند.

- ابزاری مناسب برای ارزشیابی از کار بچه ها است .

- نتیجه ی کار هر یک از بچه ها می تواند به طور محسوس  با سایرین متفاوت باشد .

 

 آنچه در کتاب مهم است ، تلاش فکری عملی است که فراگیر از خود نشان می دهد . نه صرفاً زیبایی ظاهر و انجام تکالیف.

مهمترین نقش اولیا: تشویق و دلگرمی بچه ها در انجام تمرینات کتاب کار است.

نحوه ی ارزشیابی :

ارزشیابی به دو صورت انجام می شود:

نتیجه مدار: نتیجه ی کار و درستی پاسخ مهم است نه تلاش فراگیر.

فرایند مدار: تلاش فکری و عملی فراگیر اهمیت دارد و نه نتیجه ی کار.

روش ارزشیابی در در س هدیه های آسمان مشاهده ی رفتار است.

ابزار ارزشیابی در درس هدیه های آسمان چک لیست یا جدول ثبت مشاهدات آموزگار است.

بنا بر نظر مؤلفین کتاب هدیه های آسمان بر جنبه های نگرشی تأکید دارد و به دنبال این نیست که صرفاً محفوظات و اطلاعات دانش آموزان را توسعه دهد. بنابراین امتحان پایانی از درس دینی باید حذف شود . و ملاک قضاوت و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموز، با توجه به مجموعه- ی نمراتی است که در طول تحصیلی کسب کرده است. این نمرات را معلم با مشاهده ی رفتار دانش آموز به او می دهد. چه بسا نمره ی فردی در امتحان پایانی 20 است ولی از نظر دینداری و اخلاق و رفتار بسیار پایین است و بالعکس.

پس باید رفتار و نگرش های بچه ها را مشاهده کرد ودر جدول ثبت مشاهدات نوشت .

در پایه های دوم، سوم،و چهارم حداقل 5 بار در 5 درس مختلف در هر نیم سال دانش آموز ارزشیابی می شود. ودر پایه ی پنجم حداقل 4 بار در هر نیم سال. و نمره ی پایانی دانش آموز، میانگین نمرات او در سال تحصیلی است.

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                                             تو خشنود باشی وما رستگار
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 12:36  توسط سر گروه درسی  | 

جدول زمانبندی پایه پنجم91-90

 

درس    ماه

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

خرداد

قرآن

18

25

50

68

85

103

110

126

ارزشيابي

هديه ها

23

37

47

57

71

83

93

104

ارزشيابي

بخوانيم

24

46

68

92

119

145

160

181

ارزشيابي

رياضي

16

35

57

74

94

114

123

133

ارزشيابي

تاريخ

82

93

99

108

116

124

128

135

ارزشيابي

مدني

141

144

147

152

155

157

161

164

ارزشيابي

جغرافي

9

21

32

41

49

58

64

73

ارزشيابي

علوم

18

34

49

64

73

91

101

112

ارزشيابي

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر 1390ساعت 15:48  توسط سر گروه درسی  | 

ویژگی های معلم خوب

ویژگی های معلم خوب

 معلمان خوب متفکر هستند

این ویژگی شاید تنها خصوصیت مطمئن و مطلق تمام معلم های خوب است چون که بدون آن هیچ کدام از ویژگی هایی که گفتیم به رشد و بلوغ نمی رسد. معلم های خوب به طور عادی به کلاس شان، دانش آموزانشان، روش هایشان و محتوای تدریسشان فکر می کنند. آنها مقایسه می کنند و در تضاد بررسی می کنند، تمایزها و تشابه ها را ترمیم می کنند، دوره می کنند، حذف می کنند و ذخیره می کنند. عدم موفقیت در مشاهده آنچه در کلاس رخ می دهد ما را از تدریس و فرآیند یادگیری جدا می کند و اگر خودمان جدا باشیم، چطور می توانیم ارتباط پدید بیاوریم؟

معلمان خوب از ندانستن ناراحت نمی شوند

اگر ما صادقانه و متفکرانه به آنچه در کلاس روی می دهد فکر کنیم، اغلب مشکلات و معماهایی را خواهیم یافت که نمی توانیم فوراً آنها را حل کنیم، سوالاتی که نمی توانیم پاسخ بدهیم. راینرماریاریکله در نامه هایش به یک شاعر جوان چنین نوشته است: "بکوش تا خود سوالات را دوست بداری چنانکه گویی آنها اتاقهایی با در بسته هستند یا کتابهایی که به زبانی بسیار غریبه نوشته شده اند. اکنون با سوالات بزی. شاید پس از این، روزی در آینده دور، اندک اندک و بدون توجه، بتوانی راهت را به سوی پاسخ زندگی کنی. به همین ترتیب تدریس ما در صورتی سودمند است که بتوانیم اندکی با یک سوال زندگی کنیم، بیندیشیم و مشاهده کنیم و بگذاریم پاسخ سوال در جواب وضعیت خاصی که در آن هستیم، خود رشد می کند.

معلمان خوب الگوهای نقشی خوب دارند

دوباره به سه معلم خوبتان فکر کنید. چطور نحوه تدریس خود شما، خودآگاه یا ناخود آگاه، توسط اعمال و رفتار آنها شکل گرفته است؟ به بدترین معلمی که داشتید فکر کنید. از چه چیزهایی مطلقاً پرهیز می کنید چون به یاد می آورید که چه اثر تخریب کننده ای بر شما و هم شاگردی هایتان داشته اند؟ ما تدریس را به تدریج یاد می گیریم و ایده ها و رفتارها را به آرامی از بسیاری از منابع جذب می کنیم. تا به حال چند فیلم دیده اید که شخصیت معلم در آنها حضور داشته است، و چطور این فیلم ها به شما الگو داده اند؟ ما همیشه از تأثیرات خوب و بد روی تدریسمان آگاه نیستیم. با اندیشیدن به الگوهای تدریس و نحوه گرفتنشان بهتر می توانیم با چالش های جدید تطبیق و تغییر کنیم.

معلمان خوب از کارشان و دانش آموزانشان لذت می برند

این نکته بدیهی به نظر می رسد، اما به همین سادگی هم فراموش می شود. معلمانی که از کار و بچه ها لذت می برند با انگیزه اند، انرژی دارند و خلاق هستند. در نقطه مقابل لذت، بی حوصلگی است؛ وضعیتی که هیچ کس در آن جرقه ای از علاقه نمی یابد. توجه داشته باشید که لذت بردن از کار و لذت بردن از دانش آموزان دو چیز جداگانه است. تمرکز زیاد بر روی محتوا ممکن است به بچه ها حس بی ارتباطی، سوء تفاهیم یا جاماندگی بدهد. توجه بیش از حد روی دانش آموزان، بدون توجه به محتوا، باعث می شود دانش آموزان حس خوب و مفهوم شدن داشته باشند اما ممکن است کمکی به آنها در کسب اهداف آموزشی با سرعت مناسب نکند. به دست آوردن تعادل بین این دو نقطه حدی به زمان و توجه نیاز دارد و باید با دقت مشاده کنید با دقت ارزیابی کنید و روی یافته هایتان کار کنید. تدریس خوب وضعیتی ثابت و ایستا نیست بلکه فرآیندی دائمی است. ما هر روز برای معلم بهتر شدن فرصت داریم و معلم خوب آن کسی است که فرصت ها را از دست نداده است.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر 1390ساعت 15:33  توسط سر گروه درسی  | 

در کودکی

 در کودکی:

      پاک کن هایی ز پاکی داشتیم

               یک تراش سرخ لاکی داشتیم

                     کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت

                            دوشمان از حلقه هایش درد داشت

                                      گرمی دستانمان از آه بود

                                               برگ دفتر هایمان از کاه بود

                                                     تا درون نیمکت جا می شدیم

                                                          ما پر از تصمیم کبری می شدیم

                                                                 با وجود سوز و سرمای شدید

                                                                        ریز علی پیراهنش را می درید

                                                                         کاش می شد باز کوچک می شدیم

                                                                                   لااقل یک روز کودک می شدیم

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان 1390ساعت 10:3  توسط سر گروه درسی  | 

قرآن

قرآن در نگاه دیگران

از زمان نزول قران کریم ،مردم و به خصوص دانشمندانهمیشه تحت تأثر آن بوده اند.

می دانید که دقت دانشمندان از بقیه مردم بیشتر است ،درنتیجه آن ها با خواندن قرآن نکات دقیق تر و زیبا تری  را از ایاتقرآن کشف می کنند.از یان رو بسیاری از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان قرآن را ،کتابی بی مانند می دانند.در اینجا سخن  سه تن از آنان را برای شما بازگو می کنم.

گوته،ادیب و شاعر آلمانی:

ما در ابتدا از قران روی گردان بودیم ،اما طولی نکشید که این کتاب،توجه مارا به خود جلب کرد و ما را دچار حیرت ساخت  تا انجه که در برابر اصول و قوانین علمی و بزرگ آن سر تعظیم فر ود آوردیم.

ناپلئون ،امپراطور فرانسه:

کجاست روزی که ما مجمع بزرگی از سیاستمدارانو دانشمندان حقوق دنیا تشکیل دهیم و قرآن،کلام الهی و متین ترین قوانین محمد(ص) یعنی همان نسخه ی پر افتخار بشری را پیش رو بگذاریم و سعادت حقیقی بشر را تنظیم نماییم.

ارنست رونان،دانشمند فرانسوی:

در کتاب خانه ی علمی خودم پنج هزار جلد کتاب دارم که هر یک از آنها را بیش از یکبار نخوانده ام ،ولی کتابی بود که پس از ده هابار خواند ن هنوز از خواندن آن خسته نشده ام و آن کتاب ،قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان 1390ساعت 17:25  توسط سر گروه درسی  | 

نخسیتین نقاشی ها

اوّلین نقاشی ها

اوّلین نقاشی هایی که از آنها اطلاعاتی موجود است. بر روی دیواره های غار هایی در فرانسه و اسپانیا قرار داردند. این نقاشی ها ،اکثراً،از جانوارنی مانند اسب، گاوو گاو های وحشی کوهان دار هستند.

مشهور ترین آنها ،در ناحیه دردوین فرانسه در شهر لاسکا کس قراردارد. آنها باطراحی از خطوط سیاه نقاشی شده اند .متن بعضی از نقاشیها با رنگهای قرمز یا قهوه ای رنگ آمیزی شده است.در گوشه ای ازغار کتیبه ای از اسبها و گاو ها وجود دارد.به نظر می اید که مردم غار نشین سعی داشته اند تا سقف غار را الگو سازی کنند.

نقاشیهای مشهور دیگری در محلی به نام آلتامیرا در ایالات سناتاندر اسپانیا قرار دارد.در اینجا دیواره  های غارپوشیده از نقش گاو های کوهانداری است که ایستاده و چمباده زده اند .رنگ آمیزی حاشیه،مشکی و متن آنها قرمزاست.مردمی که این نقاشی ها را کشیده اند،در تریب رنگهای آن،مشکلات زیادی داشته اند .آنها برای به دست آوردنرنگ مشکی از دوده و زرد و قرمز از آهن،استفاده می کردند.رنگها را اوّل با آب مخلوط می کردند و سپس با انگشت و یا قلم به دیواره های غار می ما لیدند. برای نگهداری از رنگها،از استخوانها و اسکلتها استفاده می شده است. در شهر لاس کاکس فرانسه،نقاشیهایی از گاو ها ی نر و بز هایی کاه در حال به دام افتادن هستند،وجود دارند

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390ساعت 13:57  توسط سر گروه درسی  | 

چگونه دانش آموز خلاق می شود

چگونه دانش آموزان خلاق می شوند  

امید به آینده و ایمان و اعتقاد به آنچه پس از تلاش مستمر نصیب فراگیر خواهد شد باید در دوره‌های آموزش خلاقیت مورد تاکید قرار گیرد تا انگیزه بیشتری برای فراگیرنده بوجود آید.
ـ تجسم وضع آینده و مقایسه آن با وضعیت فعلی کمک در یافتن راه حل‌های بدیع خواهد کرد.
ـ خود معلمان، هم در پرورش خلاقیت بسیار موثر هستند. نقش معلم در شناخت و هدایت استعدادها و باور کردن خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها بسیار تعیین کننده است، مربیان تا حدی می‌توانند مهارت‌های خلاقیت، مانند روش‌های تفکر درباره مسائل و قوانین علمی برای تدبیر راه‌های جدید نگرش به مسائل را هم آموزش دهند. چنین مهارت‌هایی را می‌توان مستقیماً آموزش داد. اما بهترین روش انتقال از طریق نمونه بودن خود مربی است.
ـ باید از روش‌های تدریس گوناگون استفاده کرد. دانش‌آموزان دارای تفاوت‌های فردی بیشماری هستند و هر یک مساله را به شیوه‌های خاص خود تجزیه و تحلیل می‌کنند پس یک روش یادگیری نمی‌تواند
موفقیت همه بچه‌ها را تضمین کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان 1390ساعت 22:2  توسط سر گروه درسی  |